logo

Inschrijven Try Out Sport Special

Hallo jongens en meisjes, beste ouders/begeleiders, Sporten is super leuk en gezond. Je leert er ook vrienden kennen en met anderen samenwerken. Misschien ben je al lid van een sportclub, maar zou je wel eens iets anders willen proberen? Of weet je nog niet welke sport je leuk vindt? Dan is Try Out Sport Special iets voor jou!!

Wat is Try-Out Sport Special?

Alle jongens en meisjes van groep 6,7 en 8 van SO en 1 en 2 van VSO De Bodde, de Mytylschool en De Keijzer krijgen de kans om met één sport kennis te maken zonder lid te moeten worden van een sportclub. We hebben allerlei verschillende sporten en jij kiest zelf uit welke sport je graag wilt proberen!
De lessen zijn altijd op de club zelf, dus niet op school.
Voor deze proeflessen betaal je één keer €5,00 aan de train(st)er. Het geld neem je e eerste les mee. Hoeveel lessen je krijgt verschilt per club.

Voor sportkleding, sportschoenen én vervoer van en naar de sportclub moet je zélf zorgen.

Let op!

Kijk dus goed of de sport die jij leuk vindt ook echt voor jou bedoeld is én of je kunt op de dagen en tijden dat er training is. Ook moeten je ouder(s) of begeleider(s) het goed vinden dat je mee doet.

Inschrijven

Je vult samen met je ouder(s) of begeleider(s) het onderstaande formulier in, waarbij je kiest voor de sport die je het liefste gaat doen. Kies ook een tweede sport! Klik daarna op de button versturen en het inschrijfformulier wordt automatisch doorgestuurd! Het inschrijfformulier moet vóór 14 oktober binnen zijn!!

Indeling

We proberen iedereen te laten sporten bij hun eerste keus. Als het echt niet anders kan, delen we je in bij jouw tweede keuze. Als er veel inschrijvingen zijn moet er geloot worden.

Extra informatie voor ouder(s)/begeleider(s)

We sturen U altijd een e-mail, waarin staat waar en wannéér de sportactiviteit van uw kind plaats gaat vinden(club, datum en tijd). U krijgt dus altijd bericht!

Bij dat bericht zit ook een intakeformulier dat ingevuld moet worden zodat de trainer/begeleider weet hoe hij om moet gaan met uw kind en waar hij extra op moet letten(medicijnen, aanpak gedrag etc). Om alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat dit intakeformulier volledig ingevuld naar ons terug gestuurd wordt. We kunnen dan de club voor de eerste training op de hoogte brengen.

Als uw kind zich opgegeven heeft mét uw toestemming gaan we er ook vanuit dat hij/zij mee gaat doen met de activiteit. Verenigingen doen veel moeite om een leuk aanbod te organiseren en moeten daar vaak extra vrijwilligers en accommodatie voor regelen. Het zou vervelend zijn als dat voor niets gebeurt.

Voor meer informatie
Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant
Mieke Couwenberg
Tel: (013) 532 58 68
E: mieke.couwenberg@tilburg.nl