logo Uniek Sporten

Vrijwilligers voor Sportaanbieders

Zonder vrijwilligers geen sportvereniging en geen sportaanbod. Dit geldt zeker ook voor het aangepast sporten! Voor sportaanbieders is het vaak moeilijk aan voldoende vrijwilligers te komen. Dit terwijl er bij dergelijke organisaties vaak voldoende vrijwilligerswerk te doen is. Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant organiseert in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant de cursus "Meer Vrijwilligers in Korte Tijd", speciaal gericht op verenigingen met aangepast sportaanbod. Ook zijn er mogelijkheden om een advertentie te plaatsen bij de vrijwilligerscentrale van ContourdeTwern.

Het inzetten van studenten van het ROC afdeling Sporten Bewegen tijdens een project of evenement is ook een mogelijkheid.

Als u vragen heeft dan kunt u telefonisch (013-5325868) of per email contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Daarnaast is het mogelijk om informatie in te winnen op de volgende pagina's: