logo
Volg ons:

Verenigingsondersteuning

Op het gebied van verenigingsondersteuning is het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant actief met een aantal ondersteuningstrajecten:

Het korte termijn traject: Hulp voor een vereniging bij het verspreiden en/of maken van een folder of poster, aanvragen van een subsidie of een andere korte hulpvraag.

Het middellang termijn traject: Een aanbieder met sportaanbod voor mensen met een beperking kan hulp vragen bij:

  • Het organiseren van een toernooi of ander sportevenement
  • Het werven van kader, begeleiders en andere vrijwilligers
  • Financiële vraagstukken en ondersteuning
  • Problemen bij het begeleiden van een specifieke doelgroep
  • Andere relevante hulpvragen

Het lange termijn traject: Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant kan langdurig hulp bieden aan sportaanbieders zowel met als zonder aangepast sportaanbod. Het gaat dan om hulp bij het planmatig realiseren van nieuw sportaanbod of het uitbreiden van sportaanbod binnen de vereniging/organisatie.

Bevordering van deskundigheid

Ter bevordering van de deskundigheid organiseert het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant ieder jaar themabijeenkomsten en cursussen om kennis te delen over onderwerpen die voor sportaanbieders interessant kunnen zijn.

De themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle sportaanbieders uit de regio Midden-Brabant en zijn tevens bedoeld als netwerkbijeenkomsten, waarbij de gelegenheid wordt geboden kennis en ervaring met andere sportaanbieders te delen. Wanneer naar aanleiding van het behandelde thema behoefte is aan verdere scholing op dat gebied kunnen er ook cursussen verzorgd worden.

De bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd zodat iedere sportaanbieder zich kan inschrijven via de mail of onze site. Ook zijn suggesties voor onderwerpen van harte welkom!

Communicatie bij sportverenigingen

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant wil op het gebied van aangepast sporten de communicatie bij sportverenigingen verder verbeteren. Een van de belangrijkste redenen waarom de sportdeelname van mensen met een beperking nog niet optimaal is dat mensen met een beperking vaak niet weten waar ze kunnen gaan sporten. Door ondersteuning te bieden op het gebied van communicatie bij sportverenigingen, proberen we meer personen met een beperking aan het sporten te krijgen in onze regio.

In het document “Inzet communicatiemiddelen” staan tips om de communicatie binnen jouw sportvereniging of organisatie nog beter te maken. Het gaat daarbij om de website, sociale media, het clubblad, een flyer of poster en contact met de lokale media. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het (laten) drukken van flyers en posters.

Daarnaast stellen wij ook onze eigen communicatiemiddelen beschikbaar. Heb je leuke nieuwsberichten, verslagen, foto's of filmpjes? Stuur ze dan per email naar ons op en wij zorgen voor de verdere communicatie via deze website, onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter.

Vrijwilligers voor Sportaanbieders

Zonder vrijwilligers geen sportvereniging en geen sportaanbod. Dit geldt zeker ook voor het aangepast sporten! Voor sportaanbieders is het vaak moeilijk aan voldoende vrijwilligers te komen. Dit terwijl er bij dergelijke organisaties vaak voldoende vrijwilligerswerk te doen is. Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant organiseert in samenwerking met Sportservice Noord-Brabant de cursus "Meer Vrijwilligers in Korte Tijd", speciaal gericht op verenigingen met aangepast sportaanbod. Ook zijn er mogelijkheden om een advertentie te plaatsen bij de vrijwilligerscentrale van ContourdeTwern.

Het inzetten van studenten van het ROC afdeling Sporten Bewegen tijdens een project of evenement is ook een mogelijkheid.

Als u vragen heeft dan kunt u telefonisch (06 210 00 132) of per email contact met ons opnemen voor ondersteuning van uw vereniging.