logo

Bevordering van deskundigheid

Ter bevordering van de deskundigheid organiseert het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant ieder jaar themabijeenkomsten en cursussen om kennis te delen over onderwerpen die voor sportaanbieders interessant kunnen zijn.

De themabijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle sportaanbieders uit de regio Midden-Brabant en zijn tevens bedoeld als netwerkbijeenkomsten, waarbij de gelegenheid wordt geboden kennis en ervaring met andere sportaanbieders te delen. Wanneer naar aanleiding van het behandelde thema behoefte is aan verdere scholing op dat gebied kunnen er ook cursussen verzorgd worden.

De bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd zodat iedere sportaanbieder zich kan inschrijven via de mail of onze site. Ook zijn suggesties voor onderwerpen van harte welkom!