logo Uniek Sporten

Communicatie bij sportverenigingen

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant wil op het gebied van aangepast sporten de communicatie bij sportverenigingen verder verbeteren. Een van de belangrijkste redenen waarom de sportdeelname van mensen met een beperking nog niet optimaal is dat mensen met een beperking vaak niet weten waar ze kunnen gaan sporten. Door ondersteuning te bieden op het gebied van communicatie bij sportverenigingen, proberen we meer personen met een beperking aan het sporten te krijgen in onze regio.

In het document “Inzet communicatiemiddelen” staan tips om de communicatie binnen jouw sportvereniging of organisatie nog beter te maken. Het gaat daarbij om de website, sociale media, het clubblad, een flyer of poster en contact met de lokale media. Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het (laten) drukken van flyers en posters.

Wilt u meer weten over hetgeen we voor u kunnen betekenen op het gebied van communicatie voor sportverenigingen? Neem dan contact met ons op via email of telefoon.

Meer informatie

Daarnaast stellen wij ook onze eigen communicatiemiddelen beschikbaar. Heb je leuke nieuwsberichten, verslagen, foto's of filmpjes? Stuur ze dan per email naar ons op en wij zorgen voor de verdere communicatie via deze website, onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter.