logo Uniek Sporten

Nieuwsoverzicht

Prikkelarme zwemavond in recreatiebad Stappegoor

Thursday 13 December 2018

In recreatiebad Stappegoor hebben ze het voornemen om in 2019 op dinsdagavond een prikkelarme, rustige en ontspannen omgeving te creëren. Een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan en mag zijn. Graag zouden de medewerkers van het recreatiebad informatie krijgen over wat er nodig is om dit te bewerkstelligen. Wil jij jouw wensen kenbaar maken stuur mij dan een mailtje: mieke.couwenberg@tilburg.nl. Je krijgt dan van mij het vragenformulier toegestuurd.

PGB kan ingezet worden voor sportbegeleiding

Thursday 13 December 2018

Begeleiding bij het sporten mag betaald worden met een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. Verenigingen die aangepast sporten aanbieden, kunnen begeleiders en deelnemers hierop attent maken.

Aanwending van het PGB vergroot de kans dat mensen met een beperking, kunnen sporten en dat de vereniging daarvoor de nodige begeleiders kan krijgen.

PGB ingetrokken

Een jonge vrouw die wilde paardrijden kon dat niet zonder begeleiding vanwege haar beperking. De gemeente trok haar PGB in omdat begeleiding een taak voor mantelzorgers zou zijn. Dit diende dus door vrijwilligers te gebeuren.

De rechter vindt sportbeoefening echter een maatschappelijke activiteit. En dat valt daarmee onder het begrip ‘participatie’ in de Wmo. Mensen met een beperking die voor het sporten begeleiding nodig hebben, kunnen in bepaalde gevallen dus een PGB aanvragen.

De uitspraak van de CRvB geeft ook aan dat mensen met een beperking die willen sporten, niet afhankelijk mogen zijn van vrijwilligers.

Positieve effecten sport

Van belang was in dit geval dat het de enige sport was die deze vrouw beoefende, dit niet zonder begeleiding kon en de arts een verklaring had afgegeven waarom het sporten positieve effecten had.

Wel moet de aanvrager aantonen waarom de begeleider de zorg moet leveren en waarom andere vrijwilligers die niet kunnen leveren. Als die vrijwilligers er niet zijn, kan een betaalde begeleider uitkomst bieden.

Aangepast sporten

Dit is goed nieuws voor clubs die aangepast sporten aanbieden. Maar ook voor sporters met een beperking die extra begeleiding nodig hebben. De clubs kunnen mensen met een beperking, nu wijzen op de mogelijkheid om dus buiten de vereniging om, een PGB aan te vragen om zo de begeleiders te betalen.

Mensen met een beperking kunnen nu wellicht wat makkelijker begeleiders vinden die hen kunnen helpen. En voor clubs betekent dit dat trainers ontlast worden omdat zij minder extra begeleiding hoeven te geven

Zwemclub De Dobbertjes uit Waalwijk heeft uw steun nodig

Thursday 29 November 2018

Al meerdere jaren kampt zwemclub De Dobbertjes met financiële problemen. Toen de club in 2013 niet meer onder de vlag van Prisma viel, moesten de eigen financiële boontjes gedopt worden en dat valt niet mee. Metname hoge kosten voor huur van de baden in het Olympiabad doen de zwemclub bijna

de das om. Met de viering van het 45-jarig aanstaande zaterdag 1 december is het dus vijf voor twaalf voor De Dobbertjes.

WAALWIJK deed Ad van Boxtel, jarenlang bestuurslid van Stichting De Dobbertjes, al een noodkreet in De Maasroute. Ook toen was er sprake van een dreigend tekort in de begroting.

Verhoging van de contributie voor de leden leek toen geen optie, maar toch is die verhoging inmiddels noodgedwongen toegepast van 140 naar 170 euro per jaar. “We willen kosten wat kost de zwemclub voor mensen met een verstandelijke beperking ‘boven water houden’. Onze 45 leden zijn zo dankbaar en onze dertig vrijwilligers genieten zo van die dankbaarheid. Dit is uniek in de regio. Gelukkig kunnen we met steun van de gemeenten en individuele sponsoren als Rabobank en Albert Heijn alles net draaiende houden; dit in combinatie met de contributieverhoging. Maar we hebben 2017 afgesloten met een tekort en ook voor dit jaar stevenen we af op een tekort van 2500 euro.” Vandaar de noodkreet aan met name het lokale bedrijfsleven in Waalwijk om middels eenmalige donatie de club te redden. Er is nu eenmaal best veel geld nodig om de 45 leden iedere zaterdag een zwemuur aan te bieden in zwembad Olympia in Waalwijk. Het voornaamste doel is om mensen met een beperking recreatief en gezellig bezig te laten zijn in het water, maar ze ook doelgericht een aantal zwemvaardigheden bij te brengen. “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er een einde zou komen aan onnoemelijk veel zwemplezier voor deze groep mensen. Onze leden kijken elke week zo uit naar dat fijne uurtje zwemmen waaraan ze zo veel genoegen beleven. Laten we met z’n allen zwemclub De Dobbertjes boven water houden.

Zwemclub heeft uw steun nodig

Gastvrijheid... dat is toch heel normaal?!

Monday 08 October 2018

Welkom op de club

92% van de horecabedrijven vindt zichzelf gastvrij, maar de klantbeleving ligt tussen de 8 - 15%. In de sport zijn deze cijfers vergelijkbaar. Is jouw club wel echt zo gastvrij als je denkt?

Op donderdag 25 oktober van 19:30u - 22:00u verzorgen wij een themabijeenkomst op het gebied van gastvrijheid. In deze sessie kijk je met andere ogen naar de beleving van sporters op je vereniging en zie je kansen om hen te binden en te behouden. Want gastvrijheid is nog zo veel meer dan de bar en kantine... Of je nou bestuurder bent, trainer of barpersoneel... jullie zijn welkom! Dit is niet de sessie die je van te voren verwacht. Je wordt gegarandeerd aan het lachen gemaakt en op een andere manier aan het denken gezet. Aan de hand van creatief denken doorbreek je vaste denkpatronen en kom je tot nieuwe oplossingen en ideeën voor jouw vereniging. Concreet en praktisch, zodat je meteen aan de slag kan! De sessie wordt gegeven door Start2Create. en is ook voor alle aangepast sport- en beweegverenigingen uit de regio Midden Brabant.Voor meer informatie en aanmelden mieke.couwenberg@tilburg.nl

Bewegen naar Beter nu ook in Tilburg!

Monday 03 September 2018

Sinds kort biedt FysioHolland Tilburg het programma Bewegen naar Beter aan. Chronisch zieke Tilburgers (o.a. met diabetes, COPD of hart- en vaatziekten) krijgen met het programma Bewegen naar Beter extra hulp om hun gezondheidsklachten te lijf te gaan. Het medicijn: beweging en plezier.
Binnen Bewegen naar Beter hebben huisartsen en praktijkondersteuners een centrale rol. Zij beslissen of een patiënt in aanmerking komt voor deelname. Patiënten worden rechtstreeks doorverwezen naar geschikt sportaanbod of krijgen hulp van een sportconsulent en/of een fysiotherapeut. Bewegen naar Beter is een samenwerkingsprogramma tussen het Steunpunt Aangepast Sporten/afdeling Gemeente Tilburg, FysioHolland-JOFIB en huisartsen. Dit met als doel om een persoon binnen 4 maanden van een intensief traject fysiotherapie naar het regulier sport- en beweegaanbod te helpen.

Uw begeleider Yoeri van Assouw (Bewegingstherapeut) beantwoord graag al uw vragen. Neem daarvoor contact op met de FysioHolland-JOFIB praktijk in Tilburg." Dit kan door een email te sturen naar y.vanassouw@fysioholland.nl

Voor meer info over het sport- en beweegaanbod klik hier

Plus Groep Klimmen bij Neoliet Tilburg start vaste training!

Wednesday 09 May 2018

De nieuwe plusgroep voor jonge deelnemers met autisme of een vergelijkend aspect van klimcentrum Neoliet Tilburg start na de zomervakantie met een vaste training . Bij genoeg belangstelling is er de mogelijkheid om een tweede trainingsgroep te starten in het najaar. Voor meer informatie kun je kijken op www.neoliet.nl of neem contact op via: tilburg@neoliet.nl of 013-5362940