logo
Volg ons:

De Liaantjes op zoek naar nieuwe leden!

Gepubliceerd op: 19 January 2021

De Liaantjes biedt atletiek aan kinderen van 5 tot 8 jaar die een aandoening hebben die hen verhindert om met de reguliere sporten mee te kunnen doen (denk aan bijv. ADHD, ASS, ontwikkelingsstoornis, etc.). De kinderen hebben veelal te maken met teveel druk. Denk hierbij aan grote groepen waar vaak ook veel lawaai mee gemoeid is. Het kan ook zijn dat de prestatiedruk teveel is voor een kind.

Bij De Liaantjes gaan we sporten op het niveau dat de kinderen in de groep aankunnen. Natuurlijk wordt er altijd gekeken of een kind iets meer kan dan het laat zien. We dagen hen bijvoorbeeld uit met spelletjes, maar ook door simpelweg vragen te stellen. Net wat er goed werkt bij een kind. Het kind staat centraal en bepaalt grotendeels hoe de training verloopt.

De Liaantjes sporten daarom in een klein groepje van ongeveer 8 kinderen. Uiteraard heeft een training een opbouw en daar houden we ons wel aan. Atletiek is niet zomaar bezig zijn, maar met plezier sporten op jouw niveau.

Wie komt er meedoen?!

De Liaantjes trainen iedere woensdagmiddag van 15.30u tot 16.30u op de atletiekbaan, Bernard Leenestraat 48 in Tilburg.

Meld je kind snel aan via pwinkes@deliaantjes.nl. Of kijk voor meer informatie op https://www.deliaantjes.nl/