logo Uniek Sporten

Bijeenkomsten georganiseerd door "Tilburg voor iedereen"

Gepubliceerd op: 19 October 2017

Iedereen doet mee in onze samenleving!

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Hierin is onder andere bepaald dat je recht hebt om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in Tilburg geen drempels meer zijn voor mensen met een beperking? Een aantal maatschappelijk betrokken organisaties organiseert samen met de gemeente Tilburg in november vier bijeenkomsten waar mensen met een beperking hun ervaringen en wensen kunnen delen. De ideeën en ervaringen neemt de gemeente Tilburg mee in het opstellen van een plan van aanpak voor een inclusief beleid, voor een Tilburg voor iedereen.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 7 november 2017, locatie: Ypelaar
  • Dinsdag 14 november 2017, locatie: Heyhoef
  • Donderdag 23 november 2017, locatie: Zuiderkwartier
  • Woensdag 29 november 2017, locatie: Kruispunt

Aanmelden kan via www.zorgbelang-brabant.nl/tilburg-voor-iedereen Namens de gemeente Tilburg zal wethouder Hans Kokke bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.