logo
Midden Brabant

Verenigingsondersteuning

Op het gebied van verenigingsondersteuning is het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant actief met een aantal ondersteuningstrajecten:

Het korte termijn traject: Hulp voor een vereniging bij het verspreiden en/of maken van een folder of poster, aanvragen van een subsidie of een andere korte hulpvraag.

Het middellang termijn traject: Een aanbieder met sportaanbod voor mensen met een beperking kan hulp vragen bij:

  • Het organiseren van een toernooi of ander sportevenement
  • Het werven van kader, begeleiders en andere vrijwilligers
  • Financiële vraagstukken en ondersteuning
  • Problemen bij het begeleiden van een specifieke doelgroep
  • Andere relevante hulpvragen

Het lange termijn traject: Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant kan langdurig hulp bieden aan sportaanbieders zowel met als zonder aangepast sportaanbod. Het gaat dan om hulp bij het planmatig realiseren van nieuw sportaanbod of het uitbreiden van sportaanbod binnen de vereniging/organisatie. Meer informatie kunt u bij het desbetreffende onderwerp vinden: Deskundigheidsbevordering, Communicatie, Doelgroepen, Financiën, Vrijwilligers . Ook kunt u telefonisch (013-5325868) of per email contact met ons opnemen.